Ontworpen door Mari

Startpagina.Agenda.Info.Foto-Galerij.Vogelshow.2de Hands-markt.Contact.

Beste leden,

Via deze nieuwsbrief proberen wij toch een beetje met u in contact te blijven tijdens deze gedwongen stopzetting van onze activiteiten i.v.m. Corona.
2020 is voor ons allemaal een moeilijk jaar geworden door het Corona virus.
Ook voor onze vereniging is het een periode waarin wij elkaar niet kunnen ontmoeten of tentoonstellingen kunnen bezoeken.
Zo konden o.a. onze ledenvergaderingen, gezinsdag, tafelkeuring en Tentoonstelling niet doorgaan.
Ook waren er geen inkomsten doordat onze tweedehands markten niet doorgingen.
Maar ongetwijfeld zal er na deze periode een tijd komen waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Daarom richten wij ons op betere tijden in het nieuwe jaar, voor iedereen maar zeker ook voor onze vereniging. 

Mochten er weer activiteiten plaats gaan vinden, dan zullen wij u daarover informeren.

 

Ringen bestellen kweekjaar 2021.

Nogmaals willen wij u erop attenderen om tijdig uw ringen te bestellen.

Inmiddels zijn we al weer toe aan de 3e bestelronde welke loopt van 1 oktober 2020 tot 30 januari 2021 uitlevering van deze ringen is uiterlijk 1 april.

Zorg ervoor dat uw bestelling uiterlijk 10 dagen voor het einde van deze bestelperiode binnen is bij onze ringencommissaris Hans van Esch, zodat hij ook de tijd heeft om uw bestelling te verwerken.

Zorg ook voor tijdige betaling van de ringen. (geen betaling is geen bestelling)

 

Contributie 2021.
Aan het einde van het verenigingsjaar is het weer tijd om de contributie voor het nieuwe jaar te voldoen.
Wij hopen natuurlijk dat u allemaal het lidmaatschap voor 2021 verlengd.
De contributie wordt niet verhoogd en blijft dus voor het lidmaatschap € 37,50, de verenigingsleden betalen € 20,00, (indien ook lid bij een andere vereniging van de N.B.v.V. alwaar u volledige contributie betaald) onze jeugdleden betalen € 18,50.
Wij verzoeken om het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 december aanstaande over te maken op ons rekeningnummer NL53 RABO 0108 8722 89 t.n.v. Vogelvreugd Ons Ideaal.
Vermeld bij betaling uw naam en kweeknummer.      Meteen even doen alstublieft.
Er zijn geen automatische afschrijvingen meer mogelijk, u dient dus zelf het bedrag over te maken.
Indien u de contributie voor 2021 al heeft voldaan, gelieve u deze brief als niet geschreven te beschouwen, en hoeft u ook niet te reageren.

Blijft nog om u allen veel sterkte te wensen in deze Corona tijd.
Probeer u te houden aan de regels opgelegd door de regering en het RIVM, houd afstand, maar vooral blijf allemaal gezond.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vogelvreugd Ons Ideaal.